Over ’t hof

Wie zijn wij

‘t Livinushof is een biologisch akkerbouwbedrijf. Wij zijn een familiebedrijf in de vierde generatie Noë. Deze familie kwam naar de boerderij in 1881 en we zijn trots dat we nog steeds onze activiteiten verder kunnen zetten.

Toch is heel  wat veranderd en spitsen we ons  nu in hoofdzaak toe op de biologische teelt van grove groenten, ajuin  en aardappelen. Maar meerdere activiteiten komen aan bod de laatste jaren zoals educatie, sport en spel, zorg ,…

Volledige historiek van ’t Livinushof

Al vier generaties lang in de familie Noë.

– Noë-Sucaet

Foto genomen in het convent (vroegere slaapvertrek van knechten)

Wat wij aanbieden

Biologische landbouw met groenten en aardappelen. Time-out plaats voor jongeren. Educatieve projecten zoals Mondina.

Meer

Biologisch

Alle groenten , ajuin en aardappelen worden geteeld op de biologische teeltwijze. Dit betekent dat  er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden voor ziekten, plagen en onkruid. Ook wordt er geen kunstmest en drijfmest toegediend op het veld. De stalmest is afkomstig van biologische veehouderij uit de buurt. Een ruime teeltrotatie, we streven naar 1 op 7) is noodzakelijk om jaar na jaar goede gewassen te hebben.

Educatief

Vele facetten van duurzaam ondernemen komen aan bod indien een groep bij ons te gast is. We maken een programma op maat van de groep op vlak van inhoud, thema en leeftijd. We proberen waar mogelijk de leerkrachten mee te betrekken in de voorbereiding.

Sport en spel

Maarten is na zijn studies zich gaan richten op sport en spel in de streek. Hij geeft vaak ’s avonds les aan groepen die erom vragen. Zelf organiseert hij ‘bootcamp’ (= fitness in de natuur) in het voorjaar voor alle geïnteresseerden. Ook op de boerderij ontvangt hij groepen voor sport en spel maar ook voor educatie.

Meer over onze drie aspecten: bio, sociaal & milieu

Biolandbouw

Onze basisactiviteit is biologische landbouw met de teelt van grove groenten en aardappelen.

Op onze boerderij werd aan klassieke(gangbare)akkerbouw gedaan. In het teeltplan kwamen suikerbieten , granen , vlas , wortelen , graszaad , aan bod. Sinds 1995 was de boerderij langzaamaan in omschakeling naar biologische landbouw. Sinds 2014 is alles biologisch op Belgisch grondgebied. In de negentiger jaren werd er veel geschreven over duurzame ontwikkeling. Toen was deze term nieuwer en deze visie sprak ons enorm aan. Kort samengevat komt het hierop neer dat er aan economie gedaan wordt rekening houdend met milieu en het sociaal aspect van onze maatschappij. Deze samenhang  wilden we graag realiseren op ‘t Livinushof. Een goed economische draaiende boerderij wilden we zeker verder uitbouwen, ook in kader van de volgende generaties. Pieter-Jan en Maarten zullen de boerderij verder zetten.


Sociaal aspect
Het sociaal aspect hebben we oorspronkelijk ingevuld door zorg op de boerderij te vragen. ‘t Livinushof fungeerde een tijd als time-out plaats voor jongeren uit ‘De Waai’.Het initiatief van ‘Open Haard’ met name ‘De boer op’ is bij ons in experiment gegaan. We hadden ook een goede samenwerking met vzw Oranje voor één engagement. Kortom , dit was een avant-la-lettre periode van wat nu beter bekend is onder ‘Groene Zorg’. Deze organisatie bundelt de meeste zorgprojecten tussen instellingen of organisaties enerzijds en een boerderij anderzijds. Ook educatie is ons zeer dierbaar. In 2003 werd _t Livinushof de thuisbasis voor het educatief project Mondina vzw.

Milieu aspect
Het milieu aspect wilden we graag aanpakken door onze akkerbouw aan te passen richting biologische landbouw. Hiervoor volgde Carlos eerst een cursus van BIOM (NL). De Zeeuwse Studieclub voor biologische landbouw en de bijhorende machine-ring(=samen machines gebruiken) , blijven een zeer grote ondersteuning bij het telen van onze producten. Kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ziektes zijn niet toegestaan. Men dient zich te houden aan een regelgeving en daar hangt ook een label aan vast. De problemen en zorgen hierover worden besproken op de wekelijkse samenkomsten van de Zeeuwse boeren terwijl ze samen het veld intrekken. Door een zeer ruime teeltafwisseling ( 1 op 6 of meer )probeert men de bodemvruchtbaarheid te stimuleren of goed te houden. Hierdoor zijn de teelten nu dus anders: ajuin, graan, luzerne, gras-klaver, wortelen, aardappelen, pompoen, kolen.

Stagiaires getuigen

“’t Livinushof een plek in de Oost-Vlaamse Polder die leven ademt , warmte geeft en waar mens en dier zichzelf mogen en kunnen zijn. Gedragen door een open en enthousiast gezin, maakt dit alles voor mij een plek waar het bijzonder fijn vertoeven is.”

“Ik heb op ‘t Livinushof mogen kennismaken met een warm gezin dat een groot hart draagt voor de boerenstiel.

Het is een boerderij die de Vlaamse landbouw veel te bieden heeft.

Niet enkel omdat er hier op een gezonde manier gewerkt wordt, maar ook doordat ‘t Livinushof actief bijdraagt aan het bouwen van bruggen. Zowel tussen gangbare en biologische landbouw als tussen de landbouw en onze maatschappij.

Blij hier te hebben mogen vertoeven en dat ik van al dat goeds mocht proeven.”

Heb je een vraag voor ons, wil je nog iets weten?