Historiek

oud3 Nadat Sint-Margriete in 1377 volledig overspoeld werd door zeewater en samen met een tiental dorpen, vooral ten noorden in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, totaal onbewoonbaar was, werd pas meer dan honderd jaar later begonnen met de heraanleg van dijken en werd het overtollige water langs watergangen en sluizen weggeleid. De abt van de Sint-Baafsabdij te Gent was daar de grote bezieler van. Zo ontstonden verschillende polders, waarvan de namen heel geregeld verwezen naar heiligen of christelijke elementen. Voor Sint-Margriete noemen we naast de Roeselarepolder (waar voorheen een kerk had gestaan) ook de Sint-Kruispolder en de Sint-Lievenspolder. Maar in 1570 en in 1622 brachten nieuwe overstromingen opnieuw veel ellende. Het is dan pas vanaf het begin van de 18e eeuw dat deze laatste polder, weliswaar nog schaars bewoond, vruchtbaar werd.

<oud4Het Livinushof is gelegen ten westen van de Sint-Lievenspolder in de zuidelijke helft ervan, bijna in de schaduw van de toenmalige dorpsmolen. Volgens een kaart van 1714 boerde hier Joseph Bockstael met hooguit een twintig gemeten land (1 gemete=44are=300 roen) rond de hoeve en nog wat ander land verspreid over andere polders. Vanaf het begin van de 19e eeuw woonden er een paar generaties Van Cauwenberghe. Ook zij kregen wateroverlast na het doorbreken van de dijken door de Hollanders in 1830: bijna een jaar stonden alle landerijen onder water. Hij leed in Sint-Margriete, op één na, het meeste verlies. Petrus Van Cauwenberghe overleed op deze hoeve in 1874 op 77-jarige leeftijd. Zijn 4 ongehuwde zonen boerden verder, met minder succes echter. Een ervan emigreerde begin 1880 naar Amerika en overtuigde zijn moeder, een ongehuwde broer, een getrouwde broer en een getrouwde zus om begin 1881 ook in de USA hun geluk te zoeken.

Twee andere broers weken eind 1880 uit naar Noord-Frankrijk. Zo kwam deze boerderij vrij. Kort na Nieuwjaar 1881 kwam de 42-jarige August Noë met zijn vrouw, 4 dochters, zijn schoonmoeder en de latere stamvader Emiel vanuit Kluizen naar Sint-Margriete. In dat zelfde jaar werd de nieuwe kerk van Sint-Margriete, zeer goed zichtbaar vanop de hoeve, ingewijd. Vier generaties Noë bewerken nu reeds dit hof, een vijfde is in aantocht.

(Tekst: Lovendegem 12 juli 2009 door Marijn Claeysgehuwd met (+)Caroline Noë , Caroline is tweelingzus van Carlos Noë de huidige boer)

Meer informatie kan je vinden op www.mijnplatteland.com samengebracht door Denis Noë broer van Carlos.

Historiek

Emiel Noë en Irma De Bock op hun huwelijksdag (tweede generatie op ‘t Livinushof). In die tijd was de bruid in zwarte jurk.

In september 2011 vierden we met de familie 130 jaar Noë op het ’t Livinsuhof

Voor meer informatie over de familie Noë en over het Meetjesland : http://mijnplatteland.com