Boerderij

Op onze biologische boerderij, ’t Livinushof, worden al meer dan twintig jaar grove groenten geteeld. Ons vader, Carlos Noë, startte met biologische landbouw in 1998. Geleidelijkaan werd de volledige boerderij biologisch. Dit betekent dat we noch kunstmest noch chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Wij trachten te handelen vanuit respect voor de natuur. Toch blijven we ook nuchter en proberen we in te zetten op een aangepast machinepark voor onze teelten (bijvoorbeeld: ons wiedbed aangedreven op zonne-energie). Hierdoor blijft het mogelijk om op grote schaal biologisch te telen.  

Momenteel telen we: wortelen, rode en gele ajuin, sjalotten, pompoenen, kolen, chicorei, aardappelen, …